Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Styrelse 2019

Tel: 08 506 11 300

Mejl: [email protected]

Ordförande

Berit Hägglund        070-6416263

mejl: [email protected]

Vice ordförande samt dataansvarig

Maj-Britt Johansson     070-3375536

mejl: [email protected]

Kassör

Kristina Åström      070-2370208

mejl: [email protected]

Sekreterare

Karl Ingberg        070-3711820

Skolombud

styrelsen ansvarig för kontakt med skolor

Kulturombud

Lilian Flodin            0660-378361

mejl: [email protected]

Övriga ledamöter

Birgith Grundberg        070-5890671

mejl: [email protected]

Revisorer

K-E Axenström

Mona Hedberg

Revisorsuppleant

Maj-Britt Rytterstedt