Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Styrelse 2019

Tel: 08 506 11 300

Mejl: foreningen@norden.se

Ordförande

Berit Hägglund        070-6416263

mejl: beritsvedje@hotmail.com

Vice ordförande samt dataansvarig

Maj-Britt Johansson     070-3375536

mejl: johansson.0660375591@telia.com

Kassör

Kristina Åström      070-2370208

mejl: astrom.gidea@telia.com

Sekreterare

Karl Ingberg        070-3711820

Skolombud

styrelsen ansvarig för kontakt med skolor

Kulturombud

Lilian Flodin            0660-378361

mejl: lilian-flodin@bredband.net

Övriga ledamöter

Birgith Grundberg        070-5890671

mejl: birgit@grundbergs.com

Revisorer

K-E Axenström

Mona Hedberg

Revisorsuppleant

Maj-Britt Rytterstedt